pobuda head
DOMOV PETICIJA MAJICE SHOD JAVNA VPRAŠANJA DEBATA NA FORUMU
pobuda undermenu

NI DOVOLJ, DA SMO PSOM VRNILI IMENA!
Za osmislitev njihove tragične usode je potrebno več.

Zato nas zanimajo odgovori na vprašanja odgovornim v "primeru Baričevič" do razjasnitve vseh okoliščin.

pobuda dot Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
- Oddaja 24 ur.com, dne 05.02.2010:
Minister še danes trdi, da ni odgovoren. "Jasno sem pojasnil, da so vsi postopki, ki so bili vodeni glede vrnitve živali, zakoniti in da so bili strokovni," je povedal.
vir 24ur.com
- Odgovor na javno pismo »Poziv MKGP k uporabi vseh pravnih sredstev za zaščito javnega interesa in k reviziji celotnega postopka v zadevi z vrnitvijo nevarnih bulmastifov njihovemu lastniku« Janeza Ribiča, poslanca Državnega zbora RS, 20.6.2009
vir: www.mkgp.gov.si
pobuda dot Vida Čadonič Špelič, dr.vet.med, generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije,
- Oddaja Svet na Kanalu A, 15.2.2010, posnetek oddaje Svet na Kanalu A, čas 5:10
pobuda dot Veterinarska uprava Republike Slovenije:
1. odločba Veterinarske uprave RS
2. odločba Veterinarske uprave RS
3. odločba Veterinarske uprave RS
pobuda dot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Odločba MKGP o vrnitvi dveh psov
pobuda dot Republika Slovenija, Zakon o zaščiti živali

NI DOVOLJ!

Prosimo novinarje, da povprašajo odgovorne namesto vseh nas:

okoliščina št. 3: Vpis bullmastifov v register nevarnih psov

Vprašanja Milanu Pogačniku, odgovornemu za zakonitost postopkov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

1. Ali je vpis psa, ki je povzročil posebno hude telesne poškodbe, v register nevarnih psov po zakonu obvezen, četudi je posebno hude telesne poškodbe povzročil pred uveljavitvijo sedaj veljavnega Zakona o zaščiti živali v letu 2007?
2. Ali je za vpis psa v register nevarnih psov potrebna posebna odločba?
3. Ali ima vpis psa v register nevarnih psov kakšne posledice za lastnika psa?
4. Ali velja za v register nevarnih psov vpisane pse poseben režim in kateri organ ga je dolžan določiti ter nadzorovati?

In konkretno:

1. Ali so bili bullmastifi v postopkih na ministrstvu obravnavani kot nevarni psi?
2. Kdo (ime in priimek, položaj) je bil dolžan poskrbeti za vpis bullmastifov v register nevarnih psov po uveljavitvi sedaj veljavnega Zakona o zaščiti živali ali vsaj pred njihovo vrnitvijo v urbano okolje dne 23.06.2009?
3. Ali odločbe VURS-a (št 0617-200/2006 - 1. z dne 13.2.2008, 2. z dne 15.5.2008 in 3. z dne 19.2.2009) v kateremkoli svojem delu odrejajo vpis v register nevarnih psov, da bi tak vpis njihova nepravnomočnost lahko zadržala?
4. Ali je postopek, v katerem pride do opustitve vpisa psa, ki je povzročil posebno hude telesne poškodbe, v register nevarnih psov voden zakonito in po vseh predpisih?

pobuda line

pobuda dot Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddaja 24 ur.com, dne 05.02.2010:
Minister še danes trdi, da ni odgovoren. "Jasno sem pojasnil, da so vsi postopki, ki so bili vodeni glede vrnitve živali, zakoniti in da so bili strokovni," je povedal.
vir 24ur.com
pobuda dot Tanja Hofman, pravna služba na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Info TV, oddaja Vroči stol, dne 10.2.2010, 2. del posnetka, 17. minuta, posnetek oddaje Vroči stol
pobuda dot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Odločba MKGP o vrnitvi dveh psov

NI DOVOLJ!

Prosimo novinarje, da povprašajo odgovorne namesto vseh nas:

okoliščina št. 2: Vročitev odločbe o vrnitvi psov

Vprašanja Milanu Pogačniku, odgovornemu za zakonitost postopkov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

1. Ali je način vročitve, zapisan kot sestavni del odločbe, zavezujoč za izdajatelja odločbe?
2. Ali je vročanje odločbe v nasprotju z v odločbi zapisanim načinom vročanja zakonito in po vseh predpisih?
3. Ali se šteje odločba, ki je vročena v nasprotju z v odločbi zapisanim načinom vročanja, za vročeno?

In konkretno:

1. Kdo (ime in priimek, položaj) je odločil, da se Odločba MKGP št. 3449-13/2009/14 z dne 22.6.2009 ne vroči tako, kot je zapisano v odločbi?

pobuda line

pobuda dot Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve, Oddaja 24ur na POP TV, dne 12.02.2010:
"Če kakšna institucija deluje neodvisno in profesionalno, potem je to policija. Ljudje ji lahko popolnoma zaupajo in zagotavljam vam, da - v okviru svojih pristojnosti - ne bom pustila, da se kar koli pomete pod preprogo. Policija je nedvoumno pojasnila, da postopek od prvega dne vodi profesionalno in neodvisno, zato je tudi prva ugotovila možnost zlorabe psov in na to večkrat posebej opozorila veterinarske inšpektorje in patologe," še poudarja Kresalova.
vir 24ur.com 

NI DOVOLJ!

Prosimo novinarje, da povprašajo odgovorne namesto vseh nas:

okoliščina št. 1: Zakaj v preiskavo nista bila vključena preiskovalni sodnik in javno tožilstvo?

Vprašanja Katarini Kresal, odgovorni za strokovno, neodvisno in profesionalno delo policije:

1. Ali je ob dogodku s smrtnim izidom in sočasnim sumom na kaznivo dejanje potrebno obvestiti javno tožilstvo, kdo mora to storiti in kdaj?
2. Čemu je namenjeno zavarovanje kraja dogodka?
3. Kdo lahko vstopa na preiskovano območje?

In konkretno:

1. Kdo (ime in priimek, položaj) je bil na kraju dogodka dolžan presoditi o obveščanju ali neobveščanju javnega tožilstva?
2. Kdo, če je do takega obvestila prišlo, (ime in priimek, položaj), je obvestil javno tožilstvo (koga, ime in priimek, položaj) o sumu na kaznivo dejanje in kdaj?
3. Kdo (ime in priimek, položaj) je dovolil nepooblaščenim osebam (imena in priimki, položaji) vstop v zaprto območje (ulico)?
4. Kdo (ime in priimek, položaj) je dovolil nepooblaščenim osebam (imena in priimki, položaji) vstop na in v preiskovano območje (stanovanjsko hišo)?

pobuda sodelujemo

Društvo za zaščito živali Ljubljana
Zavetišče za živali Horjul
mojpes.net
OrCa
DZZŽ Posavje
Dobermanklub.net
Macja hiša
DZZŽ Kranj
Društvo Žverca
Društvo prijateljev živali Severne Primorske
Lajka, društvo za zašcito in pomoc živalim v stiski
Lajka, društvo za zašcito in pomoc živalim v stiski

© februar 2010