pobuda head
DOMOV PETICIJA MAJICE SHOD JAVNA VPRAŠANJA DEBATA NA FORUMU
pobuda undermenu

LETAK
klik za print!
pobuda letak

POZIV K TREZNEMU IN PREMIŠLJENEMU SPREMINJANJU ZAKONODAJE

Vsled dogodkom, kateri se odvijajo od vključno 02.02.2010 dalje, smo ljubitelji živali, lastniki in skrbniki psov in drugi osveščeni državljani pripravili peticijo, s katero želimo izraziti naše nasprotovanje sprejetju novega zakona o zaščiti živali. Spreminjanje zakonov v tako čustveno nabitem ozračju ne bo prineslo dobre zakonodaje. Peticijo bomo naslovili na državni zbor, torej na tiste, ki bodo morebitne spremembe zakonov sprejeli ali zavrnili. Računamo pa na to, da bodo sporočilo peticije slišali tudi v strankah, strokovnih telesih in raznih interesnih skupinah, ki utegnejo ta hip že pripravljati svoje predloge sprememb zakona.

Poleg tega pričakujemo transparentno preiskavo vseh dogodkov, ki so pripeljali do tragičnega dogodka na Oražnovi ulici v Ljubljani in odgovornost vseh, ki so pripomogli k tragičnemu dogodku.

Podpisi se zbirajo od 12.02.2010 dalje pa do vključno 28.02.2010.
OPOZORILO:
Akcijo zbiranja podpisov podaljšujemo do vključno 08.03.2010.
OPOZORILO: Zbiranje podpisov peticije tokrat zadnjič podaljšujemo do 14.03.2010!
Vse, ki svojega podpisa še niste dodali, vabimo, da to storite čim prej!

Peticijo je podprlo 8.108 podpisnikov.

Če vam je mar vaša prihodnost kot ljubiteljev in skrbnikov živali in če ne želite, da za malomarnost in napake odgovornih plačujejo predvsem naše živali, potem prosim povejte to s svojim podpisom.

Pozivamo društva za zaščito živali in druge nevladne organizacije, da peticijo objavite na svojih spletnih straneh in organizirate podpisovanje za svoje člane. Po želji lahko tudi vpišete svoj naslov za sprejemanje podpisanih listov ter nam jih naknadno posredujete.

Hvala,
ljubitelji živali, lastniki in skrbniki psov in drugi osveščeni državljani

PETICIJA
(prenesite in natisnite)

Peticijo sestavljata dva lista. Prosimo, da oba natisnete in ju spnete (da sta speta, je zelo pomembno). Na seznam se lahko podpišete samo vi ali več oseb.

Izpolnjeno in podpisano peticijo nam do 14.3.2010 pošljite na naslov:
Društvo za zaščito živali Ljubljana
p.p.4733
1001 Ljubljana

Seznam lokacij, kjer je mogoče podpisati peticijo, najdete TUKAJ.

pobuda line

Besedilo peticije:

POZIV K TREZNEMU IN PREMIŠLJENEMU SPREMINJANJU ZAKONODAJE

Spoštovani poslanke in poslanci!

Ljubitelji živali, lastniki psov in drugi državljani smo pretreseni zaradi dogodka, ki se je zgodil 2. februarja 2010 v Ljubljani, ko so trije psi pasme bulmastif do smrti pogrizli svojega lastnika.

Ogorčeni smo, saj so številni strokovnjaki že po prvem napadu teh psov na človeka opozarjali, da so ti psi nevarni in da se jih ne bi smelo vrniti lastniku, saj jih ne obvladuje. Sprašujemo se, kako je lastnik dosegel, da so mu bili psi vrnjeni kljub dolgi zgodovini agresivnih napadov na živali in ljudi, ob dejstvu, da po mnenju stroke nobeden od lastnikov, torej gospa Zora Roter in gospod Sašo Baričevič, ni bil sposoben obvladovati psov. Ogorčeni smo, saj ni jasno, če bo sploh kdo odgovarjal za prevlado osebnih interesov nad strokovnim mnenjem in nad našimi temeljnimi pravicami?

Namesto, da bi pristojni prevzeli odgovornost, dopuščajo in sami celo prispevajo k temu, da se širi nestrpnost javnosti proti lastnikom psov, zlasti proti tistim, ki imajo več kot enega psa, in pod pritiski javnosti napovedujejo hitro spremembo zakonodaje brez strokovnih argumentov in tehtnega premisleka.

Podpisniki in podpisnice peticije menimo, da je zakone potrebno spreminjati s premislekom, tehtno in preudarno ter ob tem upoštevati javni interes.

Zato:
pobuda dot Zahtevamo takojšen umik vseh poskusov spreminjanja zakonodaje, ker je v takšni anarhiji in ob takšni nestrokovnosti in netransparentnosti nekaterih javnih služb malo verjetno, da bo nova zakonodaja kaj boljša od stare.
pobuda dot Nasprotujemo vsakršni uvedbi zakonodaje, ki temelji na pasemski pripadnosti psov, saj lahko po izkušnjah iz tujine sklepamo, da ni učinkovita pri preprečevanju napadov psov in ne zmajnšuje števila ugrizov psov, saj se omejuje na rodovniške pse in dopušča ogromno manipulacij pri mešancih in križancih.
pobuda dot Nasprotujemo dodatnemu omejevanju števila psov, saj v kolikor skrbnik deluje v skladu z ZZZiv, le-ti ne predstavljajo grožnje za okolico.
pobuda dot Nasprotujemo vsakršnemu spreminjanju zakonodaje, ki bi lahko ogrozila delovanje terapevtskih, reševalnih psov in psov spremljevalcev ter nevarno otežila ali celo onemogočila pasje športne discipline.
pobuda dot Zahtevamo transparentno, objektivno in pravočasno obveščanje o preiskavi dogodkov, pri kateri bodo odgovorni vsak v okviru svojih pristojnosti poskrbeli, da dogajanju z bulmastifi pridemo do dna, in da se bo ogorčenost javnosti prenesla s psov na dejansko odgovorne.
pobuda dot Pozivamo državni zbor, da v okviru svojih pooblastil in zmožnosti poskrbi za dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva živali.
pobuda dot Zahtevamo, da se pri pripravi in sprejemanju morebitne nove zakonodaje upošteva tudi stališča aktivistov za zaščito živali.

Podpisnice in podpisniki te peticije zagovarjamo odgovorno skrbništvo psov, ki po našem mnenju vključuje ustrezno šolanje, socializacijo in nego psov, ustrezno kontrolo na javnih mestih, čiščenje iztrebkov in skrb za mirno in varno sobivanje v vseh oblikah naselij ter javnih in drugih površinah. Naš podpis je naša zaveza, da bomo v zgoraj navedenem pomenu še naprej udejanjali in se zavzemali za odgovorno skrbništvo psov, od vas pa pričakujemo, da nas ne boste ''kaznovali'' za tujo neodgovornost z neustrezno zakonodajo, ki ne bo povečala varnosti na cestah, njene posledice pa bomo boleče čutili vsi skrbniki psov, ne glede na stopnjo svoje odgovornosti.

pobuda sodelujemo

Društvo za zaščito živali Ljubljana
Zavetišče za živali Horjul
mojpes.net
OrCa
DZZŽ Posavje
Dobermanklub.net
Macja hiša
DZZŽ Kranj
Društvo Žverca
Društvo prijateljev živali Severne Primorske
Lajka, društvo za zašcito in pomoc živalim v stiski
Lajka, društvo za zašcito in pomoc živalim v stiski

© februar 2010