zapsa

 nakupi-iz-srca

 

Koledar dogodkov

Januar 2019
N P T S Č P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

DZZŽLJ E - NOVICE

Prijavite se na e-novice
DRUŠTVA ZA ZAŠČITO ŽIVALI LJUBLJANA
na povezavi: KLIK
Pripombe na Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
Ponedeljek, 08 Avgust 2016 00:00

V začetku avgusta smo pripravili in oddali pripombe na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Naš predlog so podprli: Društvo za zaščito živali Trebnje, Društvo Lajka, Društvo za zaščito živali Kranj, Društvo Animal Angels.

 

ZOO_Volkovi1
Volkovi v ujetništvu v ZOO Ljubljana. (Foto: Arhiv DZZŽ LJ)

 

Besedilo predloga:

ZADEVA: Predlog dopolnitev Osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

V zvezi z objavljenim Osnutkom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah ugotavljamo, da se pripravljalec osnutka ni dotaknil vedno močnejših zahtev javnosti, da se ustrezno poskrbi za vse prosto živeče živali, ki po sedanji uredbi padejo v tako imenovano sivo območje. To so živali, ki sicer ne spadajo v Prilogo 1 ali 2 obstoječe Uredbe, ker niso ogrožene, in so celo naštete kot izjeme v ravnanju po 6. členu Uredbe (npr. taščica, kos, velika sinica, vrabec). Naštete vrste ptic so pogoste in živijo v bližini človekovih bivališč, kar pomeni, da so pogostejše nesreče, povezane s prometom in drugimi nevarnostmi v mestu. Poleg tega so na očeh ljudem, ki se posledično večkrat odločijo za pomoč ponesrečenim ali bolnim osebkom. Ker pa niso ne zavarovane ne lovne vrste, nad usodo teh živali ni nobenega nadzora. Ne samo, da to povzroča frustracije ljudi, ki so ob najdbi prepuščeni samim sebi, pač pa najditelje potisne v situacijo, ko iz nevednosti in nerazumevanja, čeprav v želji po pomoči dotični živali, osebku dejansko povzročijo škodo. Enako velja za zadrževanje prosto živečih, domorodnih in tujerodnih živalskih vrst v ujetništvu.

Predlagamo, da se v 1. točki 3. odstavka 6. člena doda besedilo, ki opredeljuje, da je odvzem iz narave za namen, opisan v 1. točki 3. odstavka, možen le pod nadzorom in odobritvijo zatočišča za prostoživeče živali, ki presodi, ali bo žival po začasni oskrbi sposobna vrnitve v naravo. Posamezniki namreč pogosto niso sami sposobni presoditi sposobnosti živali in lastnih zmožnosti za rehabilitacijo, čeprav je bilo iz veterinarskega vidika presojeno, da je poškodbo možno sanirati. Zato se vedno večkrat pojavljajo zaskrbljujoče novice o zadrževanju divjih živali v ujetništvu.

Primer nerazumevanja izraza “udomačena” žival: KLIK

Predlagamo tudi spremembo dela b., 2. točke 3. odstavka 6. člena, kjer je navedeno, da se lahko v izobraževalne namene odvzame žival iz narave za obdobje, ki ni daljše od treh mesecev. To namreč pomeni, da morajo izobraževalne ustanove vsake tri mesece žival, ki je dolgo obdobje bivala in/ali se celo razvijala v ujetništvu, vrniti v naravo in iz narave vzeti novo žival, s katero se bo čez tri mesece dogodilo enako. Predlagamo črtanje omenjenega dela 6. člena. Smiselno bi bilo predpisati navodila za ravnanje z živalskimi vrstami v ujetništvu oziroma pogoje, pod katerimi raziskovalna ali izobraževalna organizacija lahko trajno zadržuje omejeno število osebkov dotične živalske vrste.

 
Predlagamo, da se določba v 5. odstavku 6. člena dopolni tako, da tudi za živalske vrste, ki jih po dosedanji Uredbi ni potrebno oddati v zatočišče v roku 24 ur, velja, da je potrebno najdbo javiti zatočišču, ki nato samo ali v sodelovanju z veterinarsko ambulanto presodi možnost zdravljenja in rehabilitacije živali oziroma njene vrnitve v naravo ter glede na to določi nadaljnje postopanje.

Predlagamo, da se 1. odstavek 13. člena spremeni tako, da je prepovedano zadrževanje v ujetništvu vseh živih živali, odvzetih iz narave. Predvsem predlagamo izrecno določbo, da je zadrževanje živih prosto živečih živali odvzetih iz narave v ujetništvu dovoljeno le pod določenimi, strogo nadzorovanimi pogoji in nikakor posameznim fizičnim osebam, ne glede na stopnjo ogroženosti dotične živalske vrste.

V Uredbi naj se opredeli, da je vsakršno zadrževanje prosto živečih živali dovoljeno izključno z namenom znanstveno-raziskovalne dejavnosti, izobraževanja ali pod posebnimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati živalski vrt oziroma zatočišče v javnem interesu. Poleg tega predlagamo, da se uredi obvezno priglasitev pridobitve katerekoli prostoživeče živali v roku 72 ur od pridobitve  s katerimkoli namenom ali vzrokom. Predlagamo tudi, da se ne glede na namen (izobraževalni ali znanstveno-raziskovalni) uvede obvezna pisna vloga za dovoljenje zadrževanja, kjer je obrazložen namen in način zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer in oskrbe v ujetništvu.

 

 

 
SlovenščinaEnglish (United Kingdom)

4% od nakupa za DZZŽ LJ

Zoohit_logo
      

Kontakt

DZZŽ LJ
p.p. 4733
1001 Ljubljana

041 751 722

info@dzzz.si
TRR: 05100 8010655733

bull

 



DOHODNINA